preloader

REZERWACJA ON-LINE

  Przyjazd
  Wyjazd
1 noc
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Pandemia kontra zdrowy senior

jak wypadamy w tej potyczce?

Pandemia kontra zdrowy senior, jak wypadamy w tej potyczce?

Co mnie zainspirowało?

Artykuł niniejszy powstał dzięki dwom inspiracjom. Pierwszą z nich jest niełatwa codzienność, drugą badanie Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, w którym to poruszono następującą problematykę: dostęp do opieki medycznej, rzetelność informacji dotyczącej specyfiki zakażeń i samego przebiegu SARS – Covid 2, a także reakcje seniorów na zaistniałą sytuację. Zobaczmy więc jak się powyższe kwestie zarysowują na tle obecnej rzeczywistości…

Rehabilitacja po covid

Dostęp do opieki zdrowotnej

Cóż, nikomu z nas łatwo nie jest. Szczęśliwi ci, którzy od początku pandemii nie musieli korzystać z opieki medycznej. Już sam proces dodzwonienia się do przychodni wymaga sporej cierpliwości. Brak bezpośredniego dostępu do ośrodków, opeki medycznej, do lekarza powoduje stres, w pewnym stopniu też zaburza poczucie bezpieczeństwa. Jak komentarz odnajdziemy we wspomnianym wyżej badaniu?

Zacznijmy od tego, że badanie KIGS zostało przeprowadzone w sierpniu 2020 r. w grupie 1118 osób powyżej 60-go r. ż. Grupa badanych to seniorzy, którzy podzieleni zostali na 5 grup wiekowych:

60-65 lat 25,3 proc.

66-70 lat 33,7 proc.

71-75 lat 27,5 proc.

76-80 lat 8,9 proc.

81 lat i więcej 4,5 proc.

Badani to w większości kobiety: 79 proc.

Wnioski i obszary refleksji:

OPIEKA ZDROWOTNA

Mimo wielu obciążeń zdrowotnych, zgodnie z wynikami uzyskanymi w badaniu, aż 67 proc. badanych seniorów zadeklarował, że miało problem z uzyskaniem opieki medycznej w czasie pandemii. Jedna trzecia przerwała dotychczasowe leczenie.

Największym problemem dla większości seniorów jest brak dostępu do specjalisty. To ma ścisły związek z koniecznością kontynuacji leczenia przewlekłych chorób. Taki stan rzeczy może doprowadzić do trwałego pogorszenia ogólnego stanu zdrowia seniorów” – czytamy w raporcie omawiającym wyniki badania.

Warto odnotować, że ponad 80 proc. badanych seniorów zapewniła, że bez większego trudu uzyskała zaordynowane przez lekarza leki z wykorzystaniem e-recepty.

W ostatnim czasie lepiej jest przechodzić COVID-19, niż zmagać się z niewydolnością krążenia, bo dużo ciężej jest się dostać do systemu opieki zdrowotnej. System zdrowotny nie może się odwracać od pacjenta w obliczu epidemii, która powoli staje się źródłem innych problemów zdrowotnych. W najgorszej sytuacji znajdują się jednak Seniorzy - coraz bardziej dotknięci izolacją, która nie ma wyłącznie charakteru anty-epidemiologicznego, ale wynika z ogromnego tempa rozwoju cywilizacji i trudności w dostosowaniu się do niego. Pamiętajmy, że seniorzy boją się epidemii, ale nadal chorują na choroby przewlekłe. Dlatego osoby starsze chcą mieć kontakt ze swoim doradcą zdrowotnym, którym jest lekarz lub pielęgniarka. Te więzi muszą być zachowane. Z mojego punktu widzenia teleporada jest dla osoby, która jest zdrowa lub stabilna. W przypadku Seniorów musi nastąpić bezpośrednie spotkanie pacjenta i lekarza”.

RELACJE SPOŁECZNE

Pandemia wystawiła na próbę także, często i tak już nadwyrężone, relacje seniorów z najbliższymi i znajomymi. Prawie połowa ankietowanych zadeklarowała, że od początku pandemii odczuwa większe poczucie osamotnienia i nie ma z kim porozmawiać o swoich codziennych problemach oraz negatywnych emocjach.

W tym obszarze straty ponosi każdy z nas. Ponieważ obecnie wszyscy ponosimy ograniczenia większe lub mniejsze związane z relacjami. W tym aspekcie możemy pozostać w głębokiej solidarności z osobami starszymi. Niech napięta sytuacja w kraju staje się przyczynkiem do wyzwalania coraz głębszego dobra i piękna.

Mapa

Zobacz gdzie jesteśmy


© 2024 Ośrodek Tulipan - wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by : LEMONPIXEL.pl  /  Booking by: HOTRES.pl