preloader

REZERWACJA ON-LINE

  Przyjazd
  Wyjazd
1 noc
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Oddział Leczenia zaburzeń nerwicowych

Od 01.07.2022r. przyjmowane są e-skierowania z kodem 4704 i skierowania papierowe.


Kliknij tutaj aby pobrać skierowanie papierowe.

 

Ważne: Skierowanie na oddział ważne jest 14 dni od daty wystawienia!

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest oddziałem szpitalnym w strukturach podmiotu leczniczego Arka Vitae SA Sanatorium Ustroń w Ustroniu, Ośrodek Tulipan ul. Szpitalna 21.
Leczenie jest skierowane do pacjentów z całej Polski w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci mają zapewniony bezpłatny pobyt, wyżywienie i program psychoterapeutyczny.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W skierowaniu oczekujemy krótkiego opisu dotychczasowego leczenia, pomocne może być dołączenie  kopii istotnych dowodów wcześniejszego leczenia (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, zaświadczenia o wcześniejszych terapiach i ich przebiegu). 

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w trybie planowym.
 
O przyjęciu do Oddziału Leczenia Zaburzeń decyduje zespół kwalifikacyjny na podstawie skierowania. Po pozytywnej kwalifikacji pacjenci otrzymują termin przyjęcia do Oddziału według kolejności zgłoszeń odnotowanych na Liście Oczekujących zgodnie z procedurą NFZ. Ostateczna decyzja o kwalifikacji do terapii podejmowana jest w toku badania wstępnego w oddziale przez ordynatora oddziału. O długości leczenia decyduje ordynator  z zespołem terapeutycznym.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr. 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami) Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie/listownie z 2 -tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.)Oddział specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń nerwicowych (fobii, lęku panicznego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, lęku uogólnionego, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych). Zajmujemy się również leczeniem zaburzeń odżywiania i zaburzeń osobowości. Leczenie w Oddziale pozostaje celowe dla osób z problematyką zaburzeń będących następstwem przewlekłego stresu (neurastenia, zaburzenie po stresie traumatycznym [PTSD], wypalenie zawodowe, mobbing). Podstawową formą leczenia w oddziale jest  psychoterapia grupowa. Koncepcja terapeutyczna oddziału opiera się na podejściu integrującym pracę w nurcie psychodynamicznym, na bazie życiorysu emocjonalnego i sesji problemowych na tle grupy.
W Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych większość z oferowanych interwencji terapeutycznych to zajęcia grupowe, do których należą:

 • terapia grupowa,

 • trening umiejętności psychospołecznych,

 • psychoedukacja,

 • trening uważności (ang. mindfullness),

 • trening relaksacji,

 • coaching

 • zajęcia dodatkowe : arteterapia, muzykoterapia, terapia poprzez ciało i ruch.

W toku terapii prowadzone są konsultacje indywidualne z psychologiem. Wszystkie powyższe metody prowadzą do redukcji cierpienia psychicznego, zmniejszenia nasilenia objawów i poprawy jakości życia, a także funkcjonowania w pracy oraz w rodzinie.

 

W ramach kontraktu z NFZ

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych posiada 32 łóżka.  Oddział nasz znajduje się w strukturze podmiotu leczniczego Arka Vitae s.a. Sanatorium Ustroń w Ośrodku Tulipan, w urokliwym otoczeniu przyrody z klimatem kojąco wpływającym na samopoczucie. Dodatkową zaletą leczenia zaburzeń nerwicowych w Ośrodku Tulipan w Ustroniu jest możliwość zadbania o swoje ciało oraz zdrowie fizyczne poprzez możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Ośrodek Tulipan dysponuje bogatą bazą zabiegową
Ponadto zapewniamy całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską. W trakcie pobytu Pacjenci korzystają ze specjalistycznych porad lekarskich. Oddział ma zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistycznych.

Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna:

 • lekarze specjaliści psychiatrii,

 • psychoterapeuci,

 • psycholodzy,

 • pielęgniarki,

 • fizjoterapeuci.

 

Dodatkowo

1.Pobieramy opłatę za korzystanie z TV w wysokości 75,00 zł

2.Parking 75,00 zł/od samochodu.

3.W czasie leczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych nie przewiduje się przepustek.

4.Prosimy o pozostawienie w domu przedmiotów wartościowych.

5.Przyjęcia i wypisy realizowane są zgodnie z harmonogramem.

6.Koszty podróży do/ i na leczenie do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych pacjent ponosi samodzielnie.

7.Za świadczenia dodatkowe pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Sanatorium Ustroń Ośrodek Tulipan.

8.Pacjent na czas pobytu ma możliwość korzystania z ogólnodostępnego czajnika bezprzewodowego.

 

Rezygnacja z leczenia

Rezygnacja z leczenia w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych :

1. Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesienie na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieuzasadnione/nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na leczenie grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.

2. Każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana

3. Do uznania za uzasadnioną rezygnację przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego, potwierdzone odpowiednim dokumentem

4. W przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych , Oddział może wyznaczyć nowy termin
 

Pierwszy dzień

Pierwszy odzień rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. W dniu przyjęcia do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych pacjenci otrzymują obiad i kolację, natomiast w dniu wypisu śniadanie.

Mapa

Zobacz gdzie jesteśmy


© 2024 Ośrodek Tulipan - wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by : LEMONPIXEL.pl  /  Booking by: HOTRES.pl