Subskrypcja

ABC TWOJEGO
ZDROWIA
 » 4. Nasi Seniorzy  » Jaskra – charakterystyka jednej z najczęstszych chorób oczu

Jaskra – charakterystyka jednej z najczęstszych chorób oczu

Dyskusja na forum   Nasi Seniorzy

 

2. Co to jest jaskra?
Jaskra (łac. glaucoma) – choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

3. Rodzaje jaskry
W zależności od etiologii choroby, jaskrę podzielono na kilka podtypów:

a) jaskra z normalnym ciśnieniem śródgałkowym – jaska, której przyczyną są zmiany naczyniowe, ciśnienie śródgałkowe nie odbiega od normy;

b) jaskra wtórna – spowodowana innym, powstającym w obrębie oka stanem patologicznym;

c) jaskra z otwartym kątem przesączania (jaskra prosta) – objawy są często niezauważalne, kąt przesączania jest otwarty (zatkaniu ulega jedynie jego mikrostruktura), a sam proces trwa latami;

d) jaskra z zamkniętym kątem (jaskra ostra) – atak następuje po gwałtownym zamknięciu drogi odpływu cieczy wodnistej, często towarzyszy silny ból i zaburzenia poprawności widzenia;

e) jaskra barwnikowa – następuje zatykanie otworów odpływowych cieczy wodnistej ziarenkami barwnika, powstają one, gdy tęczówka zbyt mocno ociera się o soczewkę (atak może spowodować wysiłek fizyczny).

4. Czynniki ryzyka
• wiek powyżej 40. roku życia,
• jaskra w rodzinie (I stopień pokrewieństwa - rodzice, rodzeństwo),
• choroby kardiologiczne (nadciśnienie tętnicze),
• migrena, bóle głowy,
• zaburzenia krążenia obwodowego,
• znaczny stopień wady wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność),
• choroby gałki ocznej,
o retinopatia cukrzycowa,
o uraz,
• leczenie kortykosteroidami,
• długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych.

5. Rozpoznanie jaskry
Dla rozpoznania jaskry konieczne jest stwierdzenie:
• charakterystycznych zmian zanikowych tarczy nerwu wzrokowego,
• charakterystycznych ubytków w polu widzenia.
Wykorzystywane badania diagnostyczne:
• pomiar ciśnienia śródgałkowego,
• ocena tarczy nerwu wzrokowego,
• badanie pola widzenia,
• gonioskopia, czyli badanie diagnostyczne kąta przesączania gałki ocznej.
Ze względu na to że często jaskra przebiega bez- lub skąpoobjawowo, istotne znaczenie ma wykonywanie profilaktycznych okresowych badań wzroku w celu jej wykrycia. Zalecana częstość wykonywania badań zależy od wieku i od występowania dodatkowych czynników ryzyka: należy je przeprowadzać co dwa lata, co roku, a nawet co pół roku.
6. Leczenie
Wczesne rozpoznanie jaskry i jej skuteczne leczenie może zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu wzroku.
a) farmakologiczne – zachowawcze, najczęstszy sposób leczenia jaskry z otwartym kątem przesączania. Mechanizm działania leków polega na obniżeniu produkcji cieczy wodnistej lub zwiększeniu jej odpływu,
- leczenie przy pomocy specjalnych kropli do oczu, np.parasympatykomimetyki – pilokarpina, karbachol,betablokery – tymolol, betaksolol, metypranolol, karteolol,
b) laseroterapia,
c) operacyjne