Subskrypcja

ABC TWOJEGO
ZDROWIA
 » 4. Nasi Seniorzy  » Choroba wieńcowa - wróg serca

Choroba wieńcowa - wróg serca

Dyskusja na forum   Nasi Seniorzy

 

1.      Co to jest choroba wieńcowa?

Choroba wieńcowa, zwana też chorobą niedokrwienną serca - to zespół chorobowy charakteryzujący się niedostatecznym ukrwieniem i niedostatecznym zaopatrzeniem w tlen serca, spowodowanym znaczącym zwężeniem tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca. Najbardziej znanymi postaciami są dusznica bolesna i zawał serca.

2.      Na czym polega istota choroby wieńcowej?

Istotą choroby jest stała lub okresowa nierównowaga pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i energię a możliwościami ich dostawy. Szybciej i silniej kurczące się wówczas serce potrzebuje więcej tlenu. Zwężone tętnice wieńcowe nie są w stanie sprostać takiemu zapotrzebowaniu. W tej sytuacji dochodzi do niedotlenienia mięśnia sercowego.

3.      Występowanie choroby wieńcowej

Na chorobę wieńcową częściej chorują mężczyźni, szczególnie w wieku 40-55 lat. W grupie osób starszych zapadalność na tę chorobę jest dla obu płci podobna. Częstość występowania tej choroby wyraźnie rośnie z wiekiem.

4.      Etiologia choroby wieńcowej

Choroba wieńcowa ma przede wszystkim podłoże miażdżycowe. U ludzi z miażdżycą w ścianie naczyń wieńcowych, podobnie jak w ścianach innych tętnic, tworzą się blaszki miażdżycowe, których obecność powoli prowadzi do zwężenia świata naczyń i upośledzenia dopływu krwi do mięśnia sercowego. Do niedokrwienia mięśnia sercowego dochodzi dopiero wówczas, gdy stopień zwężenia wynosi. wartość krytyczną, tj. przekraczającą 75%.

5.      Czynniki ryzyka

a)      wysokie stężenie cholesterolu krwi,

b)      palenie papierosów

c)      nadciśnienie tętnicze,

d)     otyłość brzuszna,

e)      płeć męską, podeszły wiek, siedzący tryb życia, menopauzę, podwyższone stężenie fibrynogemu, homocysteiny, kwasu moczowego we krwi,

f)       istnieje prawdopodobnie rodzinna predyspozycja do choroby wieńcowej, aczkolwiek, jak do tej pory, nie jest znany gen ani zespół genów, które miałyby być odpowiedzialne za chorobę niedokrwienną serca.

6.      Objawy chorobowe

a)      bóle w klatce piersiowej, zlokalizowane z reguły za mostkiem, określane przez chorych jako dławienie, gniecenie, rozpieranie albo pieczenie czy palenie,

b)      bóle z reguły promieniują do gardła, szyi, lewego lub prawego barku z uczuciem drętwienia rąk. Towarzyszą im niepokój, czasem duszność i kołatanie serca, niekiedy nudności, zawroty głowy,

c)      ból najczęściej występuje w czasie wysiłku fizycznego i szybko ustępuje po jego zaprzestaniu lub po zażyciu podjęzykowo nitrogliceryny,

d)     ból pojawia się rano, po wstaniu z łóżka, podczas wymagających energii codziennych czynności porannych,

e)      czynnikami wyzwalającymi bóle bywają także duży stres, chłód (zimny wiatr), czasem - mniej lub bardziej obfity posiłek. Częstotliwość napadów wieńcowych bywa bardzo zmienna, na ogół występują kilkakrotnie w ciągu tygodnia, chociaż bywają też okresy, gdy bóle zdarzają się znacznie rzadziej.

 

7.      Zapobieganie i leczenie choroby wieńcowej

a)      rzucenie palenia papierosów, aktywny tryb życia, dieta niskocholesterolowa - to stosunkowo proste metody pozwalające na hamowanie procesu miażdżycowego leżącego u podstaw choroby,

b)      obniżanie ciśnienia tętniczego,

c)      suplementacja kwasu foliowego,

d)     przyjmowanie małych dawek aspiryny,

e)      dobór środków farmakologicznych, powodujących  zrównoważenie potrzeb tlenowych serca (zużycia tlenu) z możliwościami dostarczania tlenu. Ważną rolę odgrywają nitraty (w tym - nitrogliceryna), beta-blokery, oraz blokery kanałów wapniowych

f)       rewaskularyzacja, czyli udrożnienie tętnic wieńcowych za pomocą albo przez skórnej angioplastyki, polegającej na rozgnieceniu blaszki miażdżycowej przez rozprężający się pod dużym ciśnieniem balonik umieszczony w tętnicy wieńcowej, albo chirurgicznego wszczepienia pomostów (z naczyń tętniczych i żylnych) omijających zwężenie.