Subskrypcja

Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby. 
 
Poprawa jakości infrastruktury zaplecza turystycznego regionu poprzez remont Hotelu Tulipan - Ustroń 
- usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poprawa efektywności energetycznej.
 
beneficjent                    :    Fundacja ARKA
wartość projektu            :   1 769 000 zł
wartość dofinansowania   :  750 000 zł
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.